Е-пошта

info@iks.edu.mk

ТЕЛЕФОН

+389 2 30 90 004

Адреса

Ул. Јуриј Гагарин бр 17-1/1, Скопје
„Поефикасно комуницирање со граѓаните преку дигиталните медиуми“
На граѓанските организации им се потребни знаења, вештини и ресурси за да можат стратешки да го планираат комуницирањето не само кон јавноста, туку и кон целните групи - е заклучокот од панел дискусија што ја организираше Институтот за комуникациски студии.
Обука за дигитално комуницирање
Како поефикасно да комуницираат со целните публики преку дигитални медиуми, како да го мерат влијанието кое го имаат преку социјалните мрежи и како да ги воочат различните потреби на различните платформи за дигитална комуникација.
Обука за ефективна комуникација со јавноста
Претставници на 16 граѓански организации се обучуваа како да ја сегментираат публиката, да креираат ефективни пораки, но и како да подготват комуникациски план за подобро да ја презентираат својата работа, да информираат и да мобилизираат граѓани.
Избрани 16 граѓански организации
Институтот за комуникациски студии во рамки на проектот „ДигитАКТ“ избра 16 граѓански организации кои ќе се обучуваат како поефикасно да комуницираат со граѓаните, преку употребата на дигиталните медиуми.
Кога целната група на твојата организација е grown up digital или digital native, дигиталното комуницирање преминува од пожелно во неопходно. Оттаму произлегува потребата од изнаоѓање ефикасен и ефективен начин да се пренесе пораката на разбирлив јазик и да се добие фидбек користејќи ги дигиталните канали за комуникација.
Симона  Младеновска
Симона Младеновска
Национален младински совет на Македонија (НМСМ)
Социјалните медиуми се вовед во модерната логика. Без нив не може да се замисли комуницирањето денес.
Златко Трајановски
Златко Трајановски
Занаетчиска комора, Скопје
Она што пред дваесетина години беше еднонасочна комуникација, денес дигиталните медиуми го претворија во комуникација кон секого и кон сите, овозможувајќи лесно, едноставно споделување на информациите кон точно определена публика.
Бети Толевска
Бети Толевска
КХАМ
Корисниците на социјалните мрежи се изложени на илјадници информации. За да бидете прочитани, вашите пораки треба да бидат кратки, јасни и впечатливи.
Дарко Малиновски
Дарко Малиновски
Институт за европска политика (ЕПИ)
Дигитални медиуми се алатка со која што може да се допре и влијае до одредена публика на едноставен и брз начин.
Анамарија Велиновска
Анамарија Велиновска
Гоу Грин
Без дигиталните медиуми денес е невозможно да се замисли комуникацијата со граѓаните. Тие претставуваат можност за користење на различни алатки за подигање на свесноста на јавноста за одредени проблеми кои ги засегаат граѓаните.
Оливера Доцевска
Оливера Доцевска
Јустиција
Александра Велкановска
Александра Велкановска
Црвен крст на Република Македонија
Анамарија Велиновска
Анамарија Велиновска
Гоу Грин
Катерина Смилева
Катерина Смилева
Ц.С.И. „Надеж“
Александра Филипова
Александра Филипова
Младински образовен форум (МОФ)
Дарко Малиноски
Дарко Малиноски
Институт за европска политика (ЕПИ)
Анета Ристеска
Анета Ристеска
Паблик
Симона Младеновска
Симона Младеновска
Национален младински совет на Македонија (НМСМ)

За проектот

ДигитАКТ: Комуницирање за промени

Проектот има за цел да им помогне на граѓанските организации да ги доусовршат вештините и знаењата за поефикасно комуницирање со граѓаните преку користењето на дигитални медиуми.

Повеќе
Дали маркетингот (не) треба да го користат граѓанските организации?
Дали маркетингот (не) треба да го користат граѓанските организации?
Дали социјалните медиуми можат да направат општествена промена?
Дали социјалните медиуми можат да направат општествена промена?
Како се креираат пораки за успешна комуникација
Како се креираат пораки за успешна комуникација
Како се развиваат пораки за успешна комуникација со јавноста? Еве неколку совети на што треба да се внимава при нивното креирање.
Избери го вистинскиот социјален медиум за твојата организација
Избери го вистинскиот социјален медиум за твојата организација
За секоја организација е важно својата работа, постигнатите успеси, активностите и настаните да ги споделува на социјалните медиуми.
Имаш дилема кои комуникациски алатки да ги користиш?
Имаш дилема кои комуникациски алатки да ги користиш?
Инфографик: Најчести грешки во комуницирањето преку социјални мрежи
Инфографик: Најчести грешки во комуницирањето преку социјални мрежи
Онлајн квиз: Колку си
влијателенна социјалните мрежи?
Онлајн квиз: Колку си влијателенна социјалните мрежи?
Поголема одговорност или засилена пропаганда: Новинарската етика во дигиталната ера
Поголема одговорност или засилена пропаганда: Новинарската етика во дигиталната ера
„Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации“
„Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации“
7 видови на лажни вести
7 видови на лажни вести
Лажните вести целат во тебе да предизвикаат шок и бес, за веднаш да ги споделиш на социјалните медиуми без да се прашаш дали е информацијата вистинита.

Тим

Жанета Трајкоска
Жанета Трајкоска zanat@iks.edu.mk

Бојан Георгиевски
Бојан Георгиевски bojang@iks.edu.mk

Мери Каранфиловска
Мери Каранфиловска merik@iks.edu.mk

Лејла Шабан
Лејла Шабан lsaban@iks.edu.mk

Моника Аксентиевска
Моника Аксентиевска maksentievska@iks.edu.mk

Александар Делчевски
Александар Делчевски a.delcevski@iks.edu.mk