Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Инсектите исчезнуваат

Загубата и уништувањето на живеалиштата, загадување на почвата и водата, како и прекумерната употреба на пестициди се главните причини за намалувањето на бројот и видови на инсекти низ светот.