Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Што е жариште на биодиверзитет?

Прегледи 1.15k

Со големиот број на ендемити, реликти и ретки видови, Македонија се смета за жешка точка или жариште на европскиот биодиверзитет.