Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

LEAN? – Jose Antonio Morales, author of the concept Fail & Fear

Прегледи 431

Овој вебинар беше реализиран во рамките на Онлајн програмата за професионален развој за иновативно управување, лидерство и стратегиски комуникации – е-PROFMAN. Програмата беше спроведена од виртуелниот кампус составен од три високообразовни институции: Високата школа за новинарство и за односи со јавноста (Македонија), Факултетот за применети бизнис и општествени студии ДОБА (Словенија) и Истанбул Универзитетот (Турција). Проектот беше финансиран од програмата на Европската унија ЕРАСМУС+. Овој ресурс може да се користи слободно и бесплатно во образовни цели.

Тагови на објавата: