Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Дефинирање на поимот медиумска писменост

Прегледи 998

Медиумската писменост е концепт што се базира врз традиционалната писменост и нуди нови форми на читање и пишување, односно разбирање и создавање на медиумските содржини. Таа се  базира врз пет клучни концепти: конструкција, верувања и вредности, публика, цел и форма на пораката.