Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Како да креирате профил на идеален корисник?

Како се чувствувате кога содржината што ја создавате добива многу малку внимание од оние за кои е наменета? Не е баш пријатно, нели? Дознајте од видеото зошто е важен и како да го креирате профилот на идеален корисник.

Creating a User Persona

How does it make you feel when the content you’re creating is getting very little attention from those for whom it is intended? It’s not so nice, is it? Learn more from the video why is important and how to create a User Persona.