Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Мотивација и среќа на работното место

Зошто правиме некои работи со повеќе страст, а од друга страна не се занимаваме со останати активности што ги сметаме за важни? Сè се случува со мотив. Дознајте повеќе за мотивацијата и среќата на работното место од видеото.

Motivation and Happiness at Work

Why we do some things with more passion, while we do not engage in other activities that we consider important? Everything happens with a motive. Learn more for motivation and happiness at work from the video.